Permohonan Kemasukan Walk-in

Item bertanda * wajib diisi
A. Profil Pemohon

B. Program Yang Dipohon
C. Maklumat SPM


Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah BENAR dan sekiranya maklumat ini PALSU, Kolej Komuniti Ledang berhak menolak permohonan ini atau menarik balik tawaran atau menamatkan pengajian pada bila-bila masa.